OUR PURPOSE, VISION, VALUES

To educate and develop young people of whom our community will be proud.

We are a very inclusive school with a wide range of nationality groups reflected in a diverse range of languages and cultures.We aim to provide every student the opportunity to excel and gain the qualifications, skills and experiences that they require to assist in their future pathways.

Our Purpose Te Ngako

To educate and develop young people of whom our community will be proud.

Kia whakaako i ngaa rangatahi kia manako, kia ngaakaunui mai to haapori.

Our Vision Te Whakakitenga

An inclusive educational community that prioritises equity and excellence to enable students to have the capabilities and values to positively contribute to an ever-changing world.

He kaahui ako e whakawhanake ana i ngaa uaratanga kia tutuki i ngaa wawata me te hiahia o te haapori ki roto i teenei ao hurihuri.

Our Values Uaratanga

Our Haka

Matika mai rã, Tirohia ake kia mau kia ita, i te Mana o Te Kura Matauranga. Whaia kia eke te tuturutanga o tenei kura, kia puta Ã-Ihi,

Ã-Wana, Aue Hi!

Arise, look around you, hold steadfast to the mana of our school, engaging quality education, strive until the authenticity of this school emerges in greatness.

The School acknowledges: Te Iti o Haua, Tauwhare Marae, Ngati Haua, Waikato Tainui.